Situatii financiare si raportari 2015.
  • Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2015<>
  • BVC 2015<>
  • BVC rectificat<>
  • BVC 2015 rectificat aferent trimestrului IV<>
  • Raportare contabila semestriala 2015<>
  • Situatiile financiare anuale 2015<>