Situatii financiare si raportari 2016.
  • Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2016<>
  • BVC 2016<>
  • BVC 2016 rectificat<>
  • Raportare contabila semestriala 2016<>
  • Situatii financiare anuale 2016<>
  • Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2016<>
  • Raportul de audit anual 2016<>