Situatii financiare si raportari 2017.
  • Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare 2017<>
  • Proiect buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017<>
  • Raportare contabila semestriala 2017<>
  • Raport activitate semestrul I 2017<>
  • Situatii financiare anuale 2017<>
  • Raport activitate anul 2017<>
  • Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2017<>
  • Raportul de audit anual 2017<>