Situatii financiare si raportari 2018.
  • Raportare contabila semestriala 2018<>
  • Raport activitate semestrul I 2018<>
  • Situatii financiare anuale 2018<>
  • Raport activitate anul 2018<>
  • Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2018<>
  • Raportul de audit anual 2018<>
  • BVC pe anul 2018<>