Trasee Tramvai

  • HARTA TRASEU SI PROGRAM DE CIRCULATIE
  • Traseul 21 RADU NEGRU - VIDIN

  • HARTA TRASEU SI PROGRAM DE CIRCULATIE
  • Traseul 22 POD BRAILITA - CATEDRALA

  • HARTA TRASEU SI PROGRAM DE CIRCULATIE
  • Traseul 23 SOROLI - CATEDRALA

  • HARTA TRASEU SI PROGRAM DE CIRCULATIE
  • Traseul 24 PARC MONUMENT - COMBINAT

  • HARTA TRASEU SI PROGRAM DE CIRCULATIE
  • Traseul 25 PARC MONUMENT - STATIUNEA LACU SARAT