Transparenta

 

Documente

Actul constitutiv

Organigrama

Plan de administrare

Codul etic

Regulament intern

Planul de integritate

Declaratie privind asumarea agendei de integritate

Plan de administrare 2022 - 2026

Scrisoare de asteptari privind C.A. 2022 - 2026