Carieră

 

Anunț de recrutare pentru poziția de DIRECTOR GENERAL

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Braicar S.A. Brăila anunţă prelungirea procedurii de recrutare şi selecţie de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii Directorului General al S.C. Braicar S.A. Procesul de recrutare şi selecţie are ca scop identificarea, recrutarea şi selectarea celor mai potriviti candidati pentru ocuparea postului anterior menţionat. Acest proces de recrutare şi selecţie se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

.

Detalii, condiții, criterii!

Scrisoare de asteptări!

Formulare pentru procesul de recrutare!